On the Zombification of America

zombie1

If someday there is a zombie apocalypse, you can sure of one thing: the Jews will be all over social media advocating for “zombie rights.”

By Martin Kerr

The current fixation in popular culture with zombies is ironically appropriate, since that is what the White population has largely been turned into by the Jews. I was over at a local shopping mall recently: the blank, soulless expression on the faces of the other shoppers as they shambled through the obscene collections of materialist ticky-tack sent a chill through my heart.

But it was not always like this. In 1913, while living in Paris, Ezra Pound could write:

In a Station of the Metro

The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.

Or more to the point, study the expressions on the faces in the crowd scenes of Triumph of the Will.

How far our Race has fallen – and how quickly!

* * *

Sometime ago, a longtime and friend and comrade, DRK, sent me a link to a lecture by Glenn Beck on The Walking Dead. Beck claims that TWD presents a “chilling view of post-apocalyptic” society.

More irony: Beck himself is already a zombie – only he does not realize it.

Sadly, this is a not-uncommon condition: many White people have already been effectively zombified by the media, the schools and their churches. They go through the motions of their daily existence as though they were alive, but in reality they are already spiritually dead.

Awhile back I saw a White zombie mother with her daughter on the subway. The young girl had pale blonde hair and fair skin. She was about six or seven years old. She was cuddling a plastic Negro baby doll, which presumably her mother had bought for her.

This beautiful Aryan princess does not stand a chance: not yet out of elementary school, and she is already being groomed for racial death by her own mother. Rather than becoming a vessel for higher humanity, she will just be meat for the animals.

It was all I could do to stop myself from crying out, “The horror! The horror! Exterminate the brutes!”

_______________________________________

To watch Triumph of the Will, mentioned above, see: https://www.youtube.com/watch?v=X7eOUzjn7pM 

A Lithuanian translation of this post appears in the Comments section below.

________________________________________

Posted in Uncategorized | 5 Comments

‘Nauja Tauta’: Lithuanian Translation of Matt Koehl’s Essay, ‘A New Folk’

600_411251432

Girls in traditional Lithuanian folk dress. The Lithuanians are a genuine Aryan folk, whose origins as a people go back many centuries.

The following is a translation into Lithuanian of Matt Koehl’s essay, “A New Folk.” You may read the original English version of this article here: A New Folk

_________________________________

Nauja Tauta

Metų metais, mes kalbėjome, kad mūsų pagrindinis tikslas, dėl kurio kaunamės-Baltosios Rasės Išgelbėjimas. Tačiau šis dalykas vertas gilesnės apžvalgos.

Užduokime klausimą: Ar Baltoji Rasė Verta Išgelbėjimo? Jei Taip, tai kodėl?

Linkolnas Rokvelis jaudinosi,kovojo ir mirė tikėdamas,kad gali savo Rasės brolius suburti vardan geresnio pasaulio. Kokio atlygio jis sulaukė? Pasityčiojimo, abejingumo, atstumimo ir persekiojimo ir visa tai buvo iš tų kuriuos jis bandė išgelbėti.

Šiandien situacija nei kiek nepagerėjo. Jei,kas ir pasikeitė viskas į blogąją pusę. Daugumai Baltosios Rasės žmonių niekas nerūpi. Ne tik, kad nerupi, bet jie pasiruošė priimti bet koki juos naikinantį dalyką,kol jų asmeninis komfortas ir malonumai netrikdomi.

Visi suprantat apie ką aš. Dažniau, nei rečiau mūsų žmonės pademonstruoja, kad yra savo nuožmiausi priešai. To rezultatas ėjimas į beviltiškumą.

Taigi dar kartą klausiu Ar Baltoji Rasė tikrai Verta išgelbėjimo?

Tuometinė Vokietija Ir Šiandieninė Amerika

Tikriausiai sakysite-‚‚Ar Adolfas Hitleris pasidavė kovoje,dėl savo žmonių,po Pirmojo Pasaulinio Karo, kai reikalai taip pogi atrodė prastai ir masės, kurias jis norėjo pasiekti buvo apimti dešinio ir kairiojo politinio spektro beprotybės?‘‘

Aha. Jis to nepadarė,tačiau čia verta pabrėžti svarbia aplinkybę:

Visų pirma,nepaisant Veimaro Respublikos periodo milžiniško dekadanso,to dekadenso mastas buvo daug,daug mažesnis nei šiandienos Baltųjų Amerikiečių. Netgi daugelis komunistų ir Social-Demokratų,buvo gana padorus,nepaisant,savo klaidingos ideologijos.

Antra tada buvo potencialo radikaliems pokyčiams,kurių tuometinė populiacija siekė labiau, nei puikiu laiko praleidimu,žaidimais ir asmeninę nauda.

Trečia Vokietija tada turėjo ne tik rasiškai taurių žmonių potencialą,bet jie ir sudarė tautą.

Nei vieno iš šių aplinkybių nėra šiandienos Šiaurės Amerikoje. Negana to, kad mes susiduriame su daug labiau dekadentiška populiaciją ir nėra potencialo radikaliems pokyčiams, bet svarbiausia šio kontinento visuma nesudaro jokios konkrečios tautos.

Dauguma Baltosios Rasės Amerikoje yra krūva individu, neturinčiu jokio vienybės jausmo, priešingai nei kitų rasių mažumos jų pašonėj. Baltieji pamiršo savo Europietiškas šaknis ir paveldą. Jie tapo ‚‚Amerikiečiais‘‘, kas reiškia bet kokį beplunksnį paukštį, kažkaip pajėgusi nusigauti čia.

Tokia mūsų dilema. Tokia objektyvi tikrovė,su kuria susiduriame ir į kurią privalome pažvelgti. Mes neturim etniškumo,neturim tautos. Balti žmonės Amerikoje,neturi etninio Centro aplink kurį galėtu burtis.

Ką verta gelbėti?

Taigi,dar karta: Ar Baltoji Rasė,verta būti išgelbėta?

Bet prieš atsakydami,privalome papildyti klausimą,ką turime omeny sakydami terminą ‚‚Baltoji Rasė‘‘?

Jei turime omeny dauguma šiandieninės,taip vadinamos baltosios rasės,tai atsakymas į pagrindinį klausimą neabejotinas ir kategoriškas- ,,Ne‘‘. Dėl to,nes išsigimusios Rasės,neturi teisės išgyventi.

Čia mes galime pamiršti masinį smegenų mirimą ir tuos kurie mieliau renkasi kelią į mirtį,nei kelią į gyvenimą. Mes turime būti pasiruošė nurašyti rasių maišytojus (Vertėjos pastaba: Baltuosius vedusius negres ir pan.), degeneratus užsiimančius pedofilija, tuos kurie priima ne-baltuosius ir padeda jiems ne savo žemėje leisti šaknis ir visus baltuosius-išsigimėlius ir zombius, kuriuos tokiais padarė degeneracija propoguojama per televiziją, kaip lygiai taip pat baltuosius pasidavusius ir atsisakiusius kovoti,kovoje didžiausios grėsmės mūsų Rasėj akimirką.

Džiaugsmą keliantis faktas, kad daugelis,jei ne dauguma tokių degeneravusiu, beverčiu individų kentės ir kraujuos, kai senoji tvarka galiausiai subyrės.

Toks motinos gamtos kelias: Silpni Baltieji bus išnaikinti,kad stiprieji ir sveiki išgyventu ir skleistusi. Mes tikrai nenorim,kad visi Baltieji išgyventu,nes tai reikštu išgyvenima tokių savo kraujo niekintoju,kaip O.J. žmonos Nicole Simpson išgyvenimas,kurie savo gyvenimu propaguoja tą patį iškrypimą,kurį propaguoja ir televiziją. Tokie personos,nėra tie už ką kovojame.

Kitaip sakant,mes nesiorientuojam į viską,kas save vadina Baltosios Rasės dalimi, o tik į mažą, neužteršta arba užteršta netotaliai kiekį žmonių, kurie turi aukštą,evoliucijos pasekoje išsivysčiusi potencialą,į klausimą ar tokie žmonės verti gelbėjimo, be jokios abejones atsakome – TAIP!

Problema

Problema tame, kad Rasės negali būti išgelbėtos lygiai taip pat,kaip negyvena, kaip abstrakti etninė mišrainė, bet tik kaip atskiros tautos. Ir Nacional-Socializmas, bei Nacional-Socialistiniai sprendimai gali būti priimami tik tam tikros tautos rėmuose, t.y. genetiškai artimų žmonių populiacijos,kuriuos jungia vertybės, idealai, viltis, svajos ir panašus dalykai sukuriantis bendrumo jausmą .

Tačiau, ką mes darysim, kai Amerikoje esamoje situacijoje, neegzistuoja jokia konkreti tauta?

Atsakymas aiškus ir labai paprastas: Jei baltoji Rasė norės išgyventi šiame kontinente,nauja tauta turės būti suformuota.

Tačiau tauta — ein Volk — neatsiras vien spragtelėjus pirštais. Tam reikia kartų su panašia patirtimi ir tai tik pati pradžia.

Taip, toks procesas – Tautos formavimas – yra tas kurio privalome siekti, jei norime, kad Arijai turėtu ateitį šiame kontinente ir Pasauly.

Kas nėra mūsų užduotis?

Taigi nuo ko pradėsim? Visų pirma reikia išsiaiškinti,kas nėra mūsų užduotis:

 • Tai kreipimasis į degradavusias mases
 • Tai kandidatų kėlimas į valstybines institucijas
 • Tai rūpinimasis trumpalaikiais politinėmis problemomis, kurių negalime NIEKAIP pakeisti,kad ir ko besiimtume. Atminkit,kad mes neišspręsim Pasaulio problemų,prieš tai nesusitvarkė savo namų.
 • Mūsų užduotis nėra žaisti ‚‚Revoliucijų‘‘ ar bandyti atgaivinti Trečiąjį Reichą.
 • Mūsų užduotis nėra išgelbėti visų baltųjų,ypač tokiu kaip Nicole Simpsons, degradavusių tipų ir šiukšlių rodomu per televizija.

Rasės išgelbėjimas, nereiškia bandyti gelbėti visko, kas Balta. Verčiau gelbėti tauriausius mūsų rasės elementus,kurie sudaro mažumą. Tai potencialas, kuris sudaris Naują Tautą, o ne besmegenių, degradų, materialistų, vartotojiška visuomenė.

Tris žmonių tipai

Yra tris pagrindiniai žmonių tipai, šiuolaikinėse visuomenėse. Mūsų lyderis juos įvardijo,taip: Geriausieji,Prasčiausieji ir stovintis tarp šių dviejų žmonių tipų. Apie tai ką kalbam nėra kažkokia klasė ar socialinis sluoksnis,o etninės pakopos populiacijoje.

Geriausieji galėtu būti apibūdinti,kaip idealistai – tai tokios asmenybės kurios pasiruošusios paaukoti asmeninius interesus vardan geresnės visumos.

Blogiausieji yra jų priešybė: tie kurie stato asmeninius interesus virš visko. Viena kategorija atspindi Socialinę Vertybę, kita atvirkščiai. Abi šios kategorijos apima maža populiacijos visumos dalį. Dauguma žmonių stovi,tarp šių dviejų, t.y. tarp dorybės ir niekšybės. Kuomet geriausieji visuomenės elementai dominuoja –  toks buvo Nacional-Socialistinės Vokietijos atvejis, tuomet stovintieji per vidurį su laiku persigeria idealizmų ir tikrosiomis bendražmogiškosiomis vertybėmis. Tuo tarpu, kai dominuoja prasčiausi ir šlykščiausi elementai, kaip, kad matome šiandien, atvirkštinis variantas- vyksta visuotinis nužmogėjimas, pats didžiausias materializmas ir savanaudiškumas,tarp eiliniu žmonių tampa norma.

Klodami Naujos Tautos gimimui pamatus, visų pirma turime orientuotis į Rasinių Idealistų mažumą, išsibarsčiusia po populiaciją, kad atskirti nuo abiejų kitų kategorijų.
Apie tai ką  kalbam NĖRA DAUGUMA, O VALIOS IR RYŽTO MAŽUMA, KURIAI VIENĄ DIENĄ PAVYKS TAI,KAS DEKADENTIŠKAI DAUGUMAI NEPAVYKO DAUGYBĖ KARTŲ.

Mažuma geriausiųjų

Šiuo metu yra maždaug 160,000 rasinių brolių ir seserų išsibasčiusiu po Šiaurės Amerika ir kurie jaučiasi lygiai taip pat,kaip mes. Mūsų užduotis identifikuoti juos,pasiekti juos ir absorbuoti į savo gretas.

Ir be šių 160,000 yra dar bent 1,600,000 žmonių kurių vertybės ir idealai iš esmės identiški mūsų idealams, tačiau šie žmonės nepasiekė ideologinio aiškumo,bei supratimo ir yra tie kuriuos privalome mokyti.

Galiausiai yra 16,000,000 gerų Arijų tarp mūsų,kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti mums priešiški,nes yra suklaidinti,bet turėtu būti absorbuoti į kovą vardan geresnio Pasaulio.

Tokie yra skaičiai. Tai yra tie,dėl kurių mes kovojame.Tie dėl kurių mes kovojame ir tie kurię yra mūsų Rasės ateitis.

Ar pradedat suprasti,ką mes turime omeny,sakydami ,,Naujoji Tauta‘‘ pristatydami tai kas yra Naujoji Tvarką (Red.Pastaba-Šis terminas neturi nieko bendro su terminu ,,Naujoji Pasaulio Tvarka‘‘)?

Tautos formavimas

Yra keturios Tautos formavimo proceso stadijos,kurias mes įvardijam: (I) IDĖJA (II)JUDĖJIMAS (III) BENDRUOMENĖ (IV) TAUTA.

Pirmoji Stadija yra Idėjos propagavimas, kaip Revoliucinio Naujojo Tikėjimo, kuris turi suteikti dvasinį pamatą ir infrastruktūra,rasinių idealistų mobilizavimui kurio siekiame.
Nešdami Idėja į Tauriausių žmonių protus,mes tai atliksime tinkamais metodais, įrodydami Hitlerinio pranešimi aktualumą ir reikšmę. Siekdami šio tikslo,mes sukursimeryžto,valios ir sąmonės darbo lauką. Visa tai tėra Įžanga prieš atliekant tikrai efektyvius veiksmus,bet prieš juos reikia sukurti bendrą požiūrį,bendrą viziją, bendras vertybės, kaip bazę BENDRAI VALIAI.

Antroji Stadija yra judėjimo Statyba. Kad sėkmingai atlikt Judėjimo Statybą,pirmoji stadija privalo būti atlikta tobulai.

Čia būtina pabrėžti kelis pagrindus:

 1. Visos kalbos apie Politinę galią yra beprasmės be tinkamo pasiruošimo.
 2. Žlungant Senajai Tvarkai (Red.Pastaba Esamai sistemai ir visiems jos aspektams),politinė struktūra bus paskutinis griūvantis aspektas,kurio griuvimas sunaikins sistemą.
 3. Kad atsirastu Nauja Valstybė,privalo būti judėjimas sudarantys Branduolį Naujos Tvarkos gimimui.
 4. Kova už Naująją Tvarka, bus ILGA KOVA.

Trečioji Stadija reiškia organiška Nacional-Socialistinės bendruomenės komunikacija ir kova už Judėjimo Ribų,Už Naująją Tvarką. Dėl nepaprastai greit besikeičiančių aplinkybių ir neapibrėžtos ateities judėjimas turi tapti socialiniu padaliniu galinčiu veikti savarankiškai ir nepriklausomai nuo sistemos ir turi būti atitinkantis mūsų

Neatpažįstant daugumos baltųjų dekadenso (Degeneracijoje nematant nieko blogo),neturint tinkamos dvasinės idėjos ir tikėjimo,o kartu ir vertybių rinkinio,nepaisant visų pastangų kova pasmerkta nesėkmei.

Visa tai identiška,bet kokia kaina siekiančiai įsigelbėti Verslo įmonei,ar kur nors užsibarakadavusiam bureliui. Be tinkamo dvasinio branduolio,šiuo metu Hitlerinės Religijos,neįmanoma ilgalaikėj perspektyvoj sėkmingai suformuoti tikros tautos.

Ketvirtoji ir paskutinė stadija yra proceso kulminacija,biologinio vieneto-Tautos atsiradimas. Sakyti, kad tokia Tauta jau egzistuoja galėsim,kai užaugs mūsų Nacional-Socialistinės bendruomenės trečia-ketvirta karta,atsidavusi Nacional-Socializmui ir taps etniniu kūnu.

Trečioji Stadija reiškia organiška Nacional-Socialistinės bendruomenės komunikacija ir kova už Judėjimo Ribų,Už Naująją Tvarką. Dėl nepaprastai greit besikeičiančių aplinkybių ir neapibrėžtos ateities judėjimas turi tapti socialiniu padaliniu galinčiu veikti savarankiškai ir nepriklausomai nuo sistemos ir turi būti atitinkantis mūsų žmonių gyvybinius poreikius.

Ketvirtoji ir paskutinė stadija yra proceso kulminacija,biologinio vieneto-Tautos atsiradimas. Sakyti,kad tokia Tauta jau egzistuoja galėsim,kai užaugs mūsų Nacional-Socialistinės bendruomenės trečia-ketvirta karta,atsidavusi Nacional-Socializmui ir taps etniniu kūnu.

Tik sukūrus tokį etninį elementa,bus būtina organinė bazė ne tik mūsų Rasės išlikimui,bet ir artėjančios Naujos Tvarkos įvedimui.

Apibendrinant galime teigti,kad kelias į Naująją Tvarką prasideda nuo idėjos ir tęsiasi iki judėjimo ,bendrijos ir Naujos Tautos.

Jokio Trumpesnio Kelio

Tei kas siūlo sutrumpinti procesą,sukuriant Baltųjų Rasinę bendruomenę,prieš Idėjos ir Judėjimo stadijas. Jie esa pagilins idėjinę bazę pasiekdami pažadėtąją žemę turėdami didelias,baltas šeimas ir kišdami save į valdžią. Be praktinių ekonominių resursų tokio sieko įgyvendinimui,tokia schema negali sėkmingai suveikti. Pamąstykit:

A) Kiekvieno palikuonis automatiškai netampa Nacional-Socialistu ir gali tapti kovos už geresnį Pasaulį priešu. Net ir vaikų krūva,nėra jokių garantijų,nebent jų kūrėjai bus atsidavė šiam reikalui. Atsiribojimas nuo biologiškai svetimų elementų ir atranka yra pagrindinis naujos tautos formavimosi elementas.

B) Peršokti šį etapą ir palikti šimtus tūkstančių, NETGI MILIJONŲ Arijų nemobilizuotų reikštu atsisakyti gyvybiškai būtino potencialo. Jei koncentruosimes tik ties biologiniu Baltosios Rasės vystymusi,tai užgesins ir pražudis idėją. Judėjimas prašokantis idėjos stadiją,sunaikina raktą į savo pažangą ir plėtrą.

Žinoma Nacional-Socialistinėj bendruomenėj dideliu šeimų politika papildytu mūsų gretas, tačiau tam dar neatėjo laikas.

Kaip jau minėjau yra tris žmonių visuomenėj tipai. Kad viska suparastinti, čia aptarsime du Baltųjų, mūsų visuomenėj tipus: a) Pašaukti likimo b) Pasmerkti sunaikinimui.

Čia mes nekalbėsim apie tuos kurie vien tik gimė baltais, bet apie tauta kuri sudaryta iš Arijų. Arijo sąvoka reiškia kilnumą ir taip yra tikriausia šio žodžio prasme. Taip yra ir su tais kurie turi potencialą tapti Arijų tautos dalimi.

EIN REICH / EIN VOLK / EIN FÜHRER

Kūrimas yra ne tai,kas nutiko kažkada praeityje, tai lygi šiol besitęsiantis,niekada nesustojantis Evoliucinis procesas.

Nyčė karta užsiiminė, kad Nauja Tauta būtinas dalykas Übermensch-antžmogio-super žmogaus gimimui. Geriausiųjų atranka pagrindinis šios Tautos veiksmas,atliekamas vardan aukštesnės evoliucijos ir yra būtinas,kaip ir atsiskirimo procesas.

Mūsų Nacional-Socialistinę Pasaulėžiūrą nusako vienas šūkis – “Ein Volk / Ein Reich / Ein Führer.”

Adolfo Hitlerio persona-lyderį atsiusta mums apvaizdos, mes laikome savo Fiureriu. Artėjančioje Naujojoje Tvarkoje mes matome Tūkstantmečio Reichą pažadėta mums Fiurerio.

Galiausiai Nauja Tauta įkūjanti aukščiausius mūsų Fiurerio idealus,kuri atnaujins ir regeneruos mūsų Rasės kūną ir išpildis jo žemišką troškimą tapdama jo Tauta.

Apvaizda jau pradėjo naujos,tikros Adolfo Hitlerio Tautos kurimą ir mes esame šio dinamiško proceso dalimi. Ir ši Tauta,kuri viena diena bus pajėgi atlikti viska,kas būtina,kad sukurti jo Naująją Tvarką ir išpildyti Arijų Rasės likimą ir realizuoti aukštesnįjį Arijų likimą.

_____________________________________________–

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Revolution Starts with YOU!

NEW ORDER Central Office

We hear from folks all the time who tell us, “I would love to live in a National Socialist new order, but it will never happen, at least not in my lifetime.” Vic

What they do not realize is that you do not have to wait. You can begin to experience that new order right now – TODAY – by personally adopting a National Socialist manner of thinking and being, by living an NS lifestyle.

Divorce yourself spiritually, intellectually and physically from the Old Order that is destroying you and your race. Instead, live the clean and upright life of a true Aryan.

Remember the words of the Roman philosopher Seneca:

“A man is never so totally cut off from all things that he cannot make the honorable choice.”

Become the change you seek. The revolution starts with YOU.

Posted in 2018, National Socialism, Uncategorized | 3 Comments

Ralph Forbes, R.I.P.

National Socialist News Service

The NEW ORDER was saddened to learn of the death of longtime National Socialist comrade Ralph Forbes on June 10, 2018. He was 78. Mr. Forbes died at a nursing home in Arkansas, where he had resided since an earlier stroke.

Following a period of enlistment in the Marine Corps as a young man, Forbes joined George Lincoln Rockwell’s American Nazi Party in the early 1960s. He initially served at party’s national headquarters in Arlington, Virginia, before being transferred by Rockwell to California.

American Nazi Party

Ralph Forbes, 24, at the Glendale headquarters of the ANP in 1964.

He headed the West Coast operations of the party until 1968. He opened a party storefront headquarters in the Los Angeles suburb of Glendale, and later obtained the famous El Monte party facility.

Forbes took part in the famous Chicago White People’s March in 1966. He was arrested on that occasion for trying to block police officers from arresting Commander Rockwell.

He returned to Arlington from California following Commander Rockwell’s assassination, and he edited The Stormtrooper Magazine. He was one of the stalwarts who helped keep the party going during the difficult period following the assassination.

Forbes later relocated to Russellville, Arkansas, where he engaged in various pro-White activities. But he never forgot his NS roots. In 1976 and 1977 he participated in the annual congress held by the National Socialist White People’s Party, marching in the ranks and addressing the assembled delegates.

Among his post-NSWPP activities were:

 • In 1981, he led the World Peace Day Campaign, as part of his ongoing efforts to free Rudolf Hess.
 • In 1988, he managed the presidential campaign of David Duke, who was running as the Populist Party candidate. He got Duke on the ballot in 11 states. (Duke won 47,047 votes in the general election, which was approximately .04 percent of the national total).
 • In 1990, he ran as an openly pro-White candidate for lieutenant governor in the Arkansas Republican primary. He won a plurality of 46 percent of the vote in the first round but was defeated in a runoff with a Black candidate backed by the Republican establishment.

Additionally, he served as an occasional correspondent to Willis Carto’s populist tabloid, The American Free Press.

Forbes is also remembered as a family man. He is survived by his lifelong wife, Karen, 10 children and countless grandchildren.

Farewell, loyal comrade!

__________________________________________________

Posted in 2018, ANP, News, Uncategorized | 3 Comments

Forgotten History: The Chicago White People’s Uprising of 1966 – Conclusion

rockwell-march

George Lincoln Rockwell leading the White People’s March. This photo was taken at the moment he was approached by the police, who arrested him. To his right is Rev. Ralph Forbes; to his left is John Patler.

By Martin Kerr

This is the republication of an article that first appeared on the main NEW ORDER website in 2016. It is the second part of a two-part article. You may read the first part here: Forgotten History: The Chicago White People’s Uprising of 1966 – Part One

__________________________________

The “Chicago White People’s Uprising” is the name given to a series of events that took place in the summer of 1966. Beginning in July, and stretching through into September, White workers, homeowners and youth took to the streets of that city to physically defend their neighborhoods from being forcibly integrated by Negroes, who were under the leadership of Martin Luther King, Jesse Jackson and other Black agitators.

From the end of July through August 14, White resistance took the form of violence directed against Negro “opening housing” protests. Although no one was killed, many people were injured, automobiles were set on fire, and dozens of angry Whites were arrested. The local Whites felt completely isolated and deserted by the politicians, the police and the churches. A change took place on the 14th however, when activists from the American Nazi Party distributed thousands of placards to Whites protesting the Negro marches. The placards bore a giant Swastika and the words “White Power.” From that point on, the actions of the enraged Whites had a new, political dimension: instead of protesting against the Blacks, they began to protest in favor of White Power, that is, their own racial interests.

A game-changer in the uprising came on August 21, when ANP Commander George Lincoln Rockwell addressed a mass meeting of 2,000 cheering Whites in Marquette Park. Rockwell explained that while White violence had been understandable and had achieved a measure of success, in the long run it was necessary for White people to come together and organize politically to secure the safety and integrity of their neighborhoods. The ANP, he told them, was the group that could provide that organization. He received an enthusiastic response from the crowd.

Four days later, King and his cohorts met with city officials and called off further marches into the White working class neighborhoods in southwestern Chicago. Unorganized rioting would eventually burn itself out, or else be finally controlled by the police, King must have realized. However, a united White community coupled with militant political leadership was something else altogether.

In order to solidify the gains that the ANP had already made, and to demonstrate White political muscle, Rockwell issued a call for a “White People’s March” to take place on September 10. The purpose of the march was to protest moves by the politicians and realtors to move Negroes into all-White neighborhoods. The route of the march would take it primarily through White areas, but would also include a brief incursion into the Black ghetto. If Negroes can protest on White turf, it is only fair that Whites be allowed to do the same in Black neighborhoods, Rockwell argued.

The authorities were unhappy about the planned march. Cook County Sherriff Richard Ogilvie told reporters that he would arrest Rockwell if he set foot in the county. “On what charges?” he was asked. “I don’t know – I’ll think of something.” Ogilvie replied.

On August 29, Rockwell showed up at the sheriff’s office with a gaggle or reporters in tow. He said that he had heard that he was going to be arrested, and he wanted to know what the charges against him were. Rockwell was immediately arrested for disorderly conduct – specifically, for bringing reporters with him into the station, thus creating a commotion. In a rare pro-Rockwell editorial, the Washington Evening Star commented:

Sheriff Ogilvie, we think, has let himself be played for a sucker. Under the circumstances, the arrest of Rockwell was not only stupid, it was plainly illegal. Certainly no court will sustain it. But it will give Rockwell something to talk about the next time he mounts the stump.

Rockwell posted a $25 bond and was immediately released.

A flurry of lawsuits then ensued as the date for the White People’s March approached. Rockwell was denied permission for the marchers to use the streets, but instead they would be confined to the sidewalk. The Jewish War Veterans filed a petition in Federal court demanding an injunction against both the march and a rally in the Chicago Coliseum scheduled to follow the march. The petition was denied. Editorials denouncing the march appeared in major newspapers, in Jewish publications, and in the Communist Party tabloid, the Daily Worker.

THE WHITE PEOPLE’S MARCH

The morning of the march arrived. Rockwell and his handful of ANP members gathered at Gage Park, and waited to see who would join them.

No one knew how many people would attend the event – nor what would happen once the Whites crossed over into the Negro section of town. Anti-ANP types were predicting that the Negroes would massacre the Whites. Rockwell had told the press that he was expecting 3,000 marchers, but surely this estimation was either wishful thinking or else a ploy to gain media attention. For their part, the authorities hoped that the march would fizzle, and that it would amount to no more than Rockwell and a dozen or two of his uniformed followers making a token effort to get on the evening news.

But there were no uniforms. Instead, the ANP had produced hundreds of white T-shirts, with a Swastika and the words White Power printed in red. Rockwell’s followers donned the shirts, and Party cadres were told to hand them out to any local Whites who joined them. The marchers were also given an upgraded version of the White Power/Swastika poster to carry.

At first only a few local people walked over to Rockwell and his men. Then more showed up. Soon dozens and dozens of Whites were streaming into the park. Photographs show that most of the marchers were men in their late teens or 20s, but others were middle aged. Some women and children also participated, and in a few cases whole families joined the procession.

The police became alarmed as more and more local Whites arrived to join the march. At noon, the police placed a cordon around those who had already gathered, and no one else was allowed to join them. Rockwell was told that if he wanted to march, he had to do so immediately. Although he would preferred to have waited longer to let more people arrive, when he saw that the police would not allow this, he and his followers stepped off. In all, there were about 300 marchers. Different news media sources give estimates of the number of police assigned to the event ranging from 400 to 750 officers.

Chicago March P1

The Chicago White People’s March

The New York Times printed a 30-paragaph front page article on the march the next day. It said that the Whites carried American and Confederate flags, and that some marchers had brought signs with them. “Stop Black Riots,” said one. “Mayor Daly, Where is ‘Your’ Negro Neighbor?” asked another. Over 1,000 Whites lined the streets and cheered on the marchers as they began. One woman stood on her front porch with a homemade sign reading “Welcome Rockwell Savior of Whites.” As the march passed her home, she dashed from her property, pushed her way past the police and joined in.

The march was 38 blocks long in all. The first part snaked through White residential neighborhoods as it headed towards Western Avenue. This was the demarcation line between the White areas of town and the Black ghetto. As Rockwell and the marchers began to cross over, they were intercepted by a contingent of police officers, who placed Rockwell under arrest. He was charged for failing to have a permit for the speech that he had made in Marquette Park three weeks earlier. At Rockwell’s side was ANP member Ralph Forbes, who was the West Coast leader of the Party. In addition to being a captain in the Stormtroops, Forbes was also a Christian Identity minister, and he was dressed in black with a Roman collar. Forbes stepped in front of Rockwell in an effort to block the police, and he, too, was arrested.

Perhaps the police thought that with Rockwell removed, the march would dissolve. But that did not happen. Instead, Chicago ANP leader Chris Vidnjevich and other party officers stepped forward and took over. To the dismay of the authorities and the surprise of the press, the march continued.

After crossing Western Avenue, the column continued past a rundown Negro business district before entering a Black residential neighborhood. The New York Times reports that 700 Blacks lined the route. Some of the Negroes responded with catcalls and insults as the marchers strode by, while others sang traditional Black spirituals. A commotion broke out among the Negroes, as two teenagers attempted to throw a vial of acid at the Whites. They were arrested, and two Black bystanders and a police officer were treated at a local hospital for acid burns. A couple of minutes later another Black broke from the sidelines and hurled himself at the march. The Times wrote laconically that he was “clubbed and arrested” by the police. A fourth Negro was arrested in a separate incident.

And then: nothing. As the march continued, the hundreds of sullen, unhappy Blacks contented themselves with staring glumly at the Whites and shouting out an occasional insult. The dire predictions of a “race war” and a “bloodbath” had proven wrong. The march concluded without further incident. Only six persons had been injured, including those in the acid attack.

THE ‘WHITE POWER RALLY’ AT THE CHICAGO COLISEUM

The marchers arrived back at Gage Park, their kick-off point, in high spirits. They had successfully defied both the city authorities and the Blacks, and they had conducted themselves in an organized, disciplined and lawful manner. Clearly this was a White victory in every respect. Vidnjevich headed off to pick up Rockwell and Forbes at the police station, while other ANP cadres hurried down to the Coliseum to get it ready for the mammoth White Power rally scheduled for the evening. The party had spent $1,000 to rent the venue. This was an astronomical sum for the ANP, which was always strapped for cash. But Rockwell felt that he could easily recoup that amount and more in contributions from the mass audience that he was expecting.

But there was a hitch. Furious at having been embarrassed by the success of the White People’s March, city hall had ordered the police not to release Rockwell until it was too late for him to attend the meeting. They then leaked word to the media that the meeting had been cancelled because Rockwell would not be in attendance. The false information about “cancellation” was then broadcast in television and radio news reports. But the meeting had not been cancelled, and was scheduled to go on, with or without Rockwell. Vidnjevich and his comrades did the best they could to get the word out in the White neighborhoods that the meeting was still on, but it was an uphill struggle.

Rockwell and Forbes were finally released around 8:00 pm, and hustled off to the meeting site. The Coliseum, which could have held several thousand people, was nearly empty: less than 100 people showed up. Nevertheless, Rockwell and his colleagues went ahead as planned. It was an emotionally-flat, anti-climactic conclusion to what had otherwise been a successful day.

AFTERMATH

The events of September 10 marked the de facto end of the uprising. Although some Negro agitation continued, especially in Cicero, the wind was out of their sails. King had left, and soon Rockwell was gone as well. Other political duties and responsibilities awaited him elsewhere. With the end of the Negro demonstrations, and an assurance that their neighborhoods would remain White for the foreseeable future, local support for White militancy waned.

Vidnjevich announced another White People’s March, to take place in the Jewish neighborhood of Hyde Park. He explained to the Times:

The Jews are the real troublemakers…They’re the ones – we’re going to march right through their neighborhoods and spit in their eyes…The niggers were docile when we marched but the Jews might try to kill us.

A Federal judge granted a temporary motion against the march, and when it expired he made it permanent, so the march never took place. But in any event, there was little enthusiasm for it among the Whites who had supported the ANP up until then. They understood the immediate danger to their neighborhoods that the Blacks presented, but it would take more political education to make them see that the Negroes were merely a tool being used by the Jews to break down the racial homogeneity of White communities.

SUMMING UP: PROOF OF CONCEPT

The immediate value of the uprising in turning back the effort to forcibly integrate all-White neighborhoods is obvious. But, on a different level, the revolt was also important because it validated Lincoln Rockwell’s overall strategy for building American National Socialism. He had endlessly explained to his followers that the broad masses of White people would reject National Socialism and continue to support the Old Order until their backs were to the wall and they had nowhere else to turn. Sooner or later that day would come, he claimed, because the Old Order was committed to policies that would inevitably lead to racial disintegration and that would threaten the physical existence of White people. At that point, the radicalism and extremism of National Socialism that previously had been off-putting to ordinary Whites would become appealing.

Rockwell noted with some satisfaction that efforts of other White groups, such as the National States Rights Party and the Klan, to organize the Chicago Whites had been completely unsuccessful. When he first showed up at Marquette Park on August 21, he found the pavement blanketed with discarded copies of the NSRP tabloid The Thunderbolt. When the White masses were ready for action, these other groups just were not radical enough. But the image that Rockwell had forged for himself – of being an extreme and uncompromising proponent for White people at all costs – was exactly what the local population was looking for.

Rockwell returned to his Arlington headquarters and mulled over the events in Chicago for several months. The time was right, he decided, to transform the ANP from a noisy fringe group that specialized in street theater into a serious political alternative for angry White Americans. Accordingly, on January 1, 1967, he changed the name of his party to the National Socialist White People’s Party, and instituted a series of changes to completely revamp party operations.

Unsurprisingly, these developments were viewed with great alarm by both the Jews and the Federal government. Rockwell and his “Nazis” were no longer just a nuisance – they were growing into a serious potential threat.

A year after the culmination of the White revolt in Chicago, Lincoln Rockwell was dead. On August 25, 1967, he was murdered from ambush two blocks from his headquarters. A “lone gunman” was quickly arrested and convicted, but it was clear that he was only the tip of a broader assassination plot.

As we mentioned at the beginning, today the White People’s Uprising has been all but forgotten. But it was an important event, nonetheless. It should be carefully studied by today’s National Socialist cadres, because its lessons hold great value for the future. Similar conditions such as those that obtained in 1966 Chicago will occur in the future, as American Whites slip to minority status, and all electoral roads to national salvation and racial redemption become closed. Our duty, as revolutionaries, is to be ready to exploit those situations as they evolve.

For us as National Socialists, White Americans becoming a minority in their own country is not the end of our struggle – rather, it is its beginning.

___________________________________________

Posted in 2018, ANP, George Lincoln Rockwell, history, Uncategorized | 4 Comments